Setesdal

Side om / med Setesdal.
Kommersiell bruk av mønstre tillates ikke uten avtale.

Dregilhuve:
(Dregjilshuvo, Spebarnslue, Kristnaluve Dåpsluve)

Vi må ta forbehold om feil i våre mønstre.
12-18 tråders lin.

*

Noen av disse mønstrene inneholder tegnet svastika. Vi har på våre sider valgt å legge ut mønstre uten dette. Fullstendig mønster kan sendes på epost på forespørsel.


NBF2014-1626
Pannedelen (blesi)
12 tråder lin med Mora redgarn


Baksiden av samme.